Zabýváme se poradenstvím, komplexním zpracováním a vyřízením dotací. Poradíme vám, na které dotační programy máte nárok a které dotace jsou pro vás výhodné.

Dotace pro rodinné domy

Zateplení

Dotace na zateplení střechy, stropů, obvodových stěn a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora je poskytována i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Příprava teplé vody, ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla, kotle a kamna

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosy jsou úspora výdajů a nižší spotřeba pitné vody.

Stínící technika

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

Zelená střecha

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor.

Dotace pro novostavby

Novostavba

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosy jsou úspora výdajů a nižší spotřeba pitné vody.

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

Ekomobilita

Dotace na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Dotace pro bytové domy

Zateplení

Dotace na zateplení střechy, stropů, obvodových stěn a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora je poskytována i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Novostavba

Dotace na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a nákup bytu v novém bytovém domě. Dotaci můžete získat i při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval. Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 korun.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až milionů korun.

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, a každou kWh elektrického akumulačního systému a každý připojený byt.

Dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosy jsou úspora výdajů a nižší spotřeba pitné vody. Výše dotace může dosáhnout až milionů korun.

Zeleň

Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Výše dotace se pohybuje od 2 500 do 50 000 korun.

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až milionů korun.

Stínící technika

Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Výše dotace se pohybuje od 50 000 do stovek tisíc korun.

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace na bytovou jednotku se pohybuje od 25 000 do 35 000 korun.

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému. Výše dotace činí 15 000 korun za každou napojenou bytovou jednotku

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace za jeden dobíjecí bod činí 45 000 korun.

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Individuální dotace

Objektivně posoudíme vaše projekty a vybereme vhodný program. Dotační specialisté zajistí veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti a poskytnou plnou podporu při získání dotace.