Získejte z vašich nemovitostí maximum. Nabízíme kompletní správu nemovitostí pro společenství vlastníků, bytová družstva, fyzické i právnické osoby.

Služby pro majitele nemovitosti

Pokud svou nemovitost svěříte do naší správy, úspěch v podobě efektivního pronájmu na sebe nenechá dlouho čekat. Jsme odhodlaní za každých okolností hledat to nejlepší řešení.

Správa bytových jednotek

Najdeme pro vás solventního a slušného nájemce.

Prázdný byt proměníme ve zdroj stabilního a dlouhodobého příjmu peněz.

Zajistíme veškeré opravyi nárazové či pravidelné úklidy.

Správa komerčních prostor

Zaručíme maximální obsazenost prostor solventními nájemníky.

Vyjednáme podmínky nájemní smlouvy.

Postaráme se o technickou podporu a údržbu pronajímaných prostor.

Provedeme fit-outy a drobné rekonstrukce dle přání investora nebo nájemníka.

Správa budov

Poskytneme technický audit

Zajistíme veškeré potřebné revize.

Povedeme správu domu pro společenství vlastníků jednotek.

Budeme se starat o evidenci nájemníků a vlastníků.

Projektové řízení staveb

Kompletní řízení projektů od přípravy přes realizaci až po finální uvedení budovy do provozu.

Cenové konzultace

Rozpočet stavby.

Cenový a technický dohled v průběhu celého procesu stavby.
Zpracování výkazů.
Zajištění poptávek i nabídek.
Zajištění výběrových řízení a jejich vyhodnocení.
Kontrola fakturace.
Kontrola veškerých dodatků.

Smluvní a bankovní dohled

Kontrola dokumentace stavby.

Kontrola smluvních dokumentů.
Zapracování rozhodnutí orgánů činných v řízení.
Kontrola změn a kontrola průběhu stavby.
Zpracování pravidelných zpráv.

BOZP a PO

Zpracování dokumentace BOZP a PO.

Zajištění komunikace s OIP.
Dozorování v průběhu stavby.

Ekonomická správa a vedení účetnictví

Pro jednotlivé investory, majitele domů i společenství vlastníků jednotek zajistíme komplexní správu a vedení účetnictví, provedeme revizi stávajících finančních toků a nastavíme optimální zálohy, které následně vyúčtujeme.

Ekonomická správa

Nastavení záloh, příspěvků a ostatních plateb.

Evidence vlastníků a nájemníků.
Příprava a vypořádání vyúčtování (vypořádání přeplatků i nedoplatků).
Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů.
Vymáhání pohledávek.
Evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení.
Příprava podkladů a účast na schůzích SVJ.
Příprava cenových nabídek pro SVJ a majitele.
Zprostředkování právní asistence.

Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb.

Vedení účetnictví

Zajištění kompletní účetní evidence dle platných zákonů a norem.

Vedení knihy faktur a plateb.
Vedení evidence záloh vlastníků a jejich přeplatků a nedoplatků, včetně sestavení účetní závěrky.

Technická správa a údržba

Pro bezproblémový chod nemovitosti zajišťujeme komplexní technickou správu a údržbu dle individuálních potřeb klienta.

Technická správa a údržba nemovitostí

Evidence a zajištění veškerých potřebných revizí.

Údržba a opravy technických zařízení.
Sjednání nonstop služby vyprošťování z výtahů.
Vedení evidence revizí a údržby v online podobě.
Odborná údržba kotelny a VZT či klimatizace strojovny.
Zajištění odečtů vodoměrů a měřidel tepla.
Optimalizace technických provozních nákladů.

Úklidové služby

Pravidelný úklid domu.

Strojové mytí pro garážové haly.
Venkovní úklid před domem a ve dvorním traktu.
Odstranění sněhu a posyp chodníků.
Mytí oken a rámů společných prostor.
Generální úklid společných prostor.

Ostatní služby

Pravidelné sekání trávníků.

Odplevelení, hnojení trávníků a záhonů.
Provzdušňování trávníků.
Osev trávníků.
Hrabání a likvidace listí.
Prořez stromů a keřů.
Úprava živých plotů.
Doplnění mulčovací kůry.